دانلود جزوه مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

Gozve Motaleate Ejtemaei جزوه مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

 

شامل موضوعات :

1- خلاصه دروس کتاب

2- پاسخ فعالیت های کتاب

3- انواع سوالات امتحانی شامل تستی ، تشریحی ، امتحانی