دانلود جزوه فیزیک سال دوم دبیرستان

جزوه شیمی پیش دانشگاهی فصل ۱

این جزوات کمک آموزشی شامل خلاصه نویسی درسها و نکات تستی مهم و آموزش مبحث های درسی است که توسط گزینه دو فقط برای شرکت کنندگان در طرح گام اول سال ۹۲ تهیه شده است