[تنها کاربران عضو قادر به دیدن لینک ها هستند. ] به دوستان کنکوریبه نظر شما بهتر نیست که تستهای درک مطلب [تنها کاربران عضو قادر به دیدن لینک ها هستند. ] رو نزنیم و زمانش رو بزاریم برای تستهای دیگه؟هرچی به زمان کنکور نزدیکتر میشیم احساس میکنم تستهای درک مطلب وقت تلف کردنه!مشکل اینجاست که این متنها اصلا از داخل [تنها کاربران عضو قادر به دیدن لینک ها هستند. ] نیست